Bestuursupdate

Beste mensen,

 Allereerst hopen we dat jullie en je naasten allemaal in goede gezondheid verkeren in deze bijzondere tijd.

M.b.t. het al dan niet mogen voetballen cq trainen, viel er laatstelijk niet veel te melden. 

Net als jullie waren wij, als bestuur, afhankelijk van de info die van de overheid kwam. En inmiddels mag er beperkt getraind worden.

Toch heeft het bestuur niet stilgezeten. 

Allerlei zaken zijn inmiddels aanhangig binnen het bestuur en daarvan willen we jullie graag een update geven.

 

 • Doordat het clubhuis op dit moment noodgedwongen gesloten is, generen we geen barinkomsten. Daarnaast staan de sponsorinkomsten onder druk. We proberen met behulp van crisis ondersteunende overheids- en gemeentelijke regelingen, de kosten waar mogelijk te minimaliseren en zo de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.
   
 • Los van de huidige crisisomstandigheden, is er gezien de financiële positie van VOAB, nu al een noodzaak om op kortere termijn besparingen door te voeren. Aangezien de meeste kosten in personeelskosten zitten binnen de vereniging, hebben we hier  besparingen voor het nieuwe seizoen door moeten voeren. Deze besparingen gelden o.a. voor trainers, beheerders en overige betaalde functies.
  We realiseren ons dat dit impact heeft op de betrokkenen, maar zien dit als een noodzakelijk kwaad en eerste stap om de verenging financieel (meer) gezond te maken.
   
 • Het bestuur was gestart met de contouren te schetsen voor het VOAB verenigingsbeleidsplan. Dat had helaas al vertraging opgelopen voor de crisis en de vertraging is door de huidige omstandigheden alleen wat groter geworden. We hopen toch op korte termijn hierover meer info te kunnen verstrekken. Het eerste concept beleidsplan is inmiddels gereed en wordt in de maanden mei/juni gereviewd door leden van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende lagen van de vereniging. In deze werkgroep zitten o.a. Jeroen Wilborts, Martijn Lamers, Leon van den Hout, Stefan Severijns en Johan Suijkerbuijk. De feedback van de werkgroep wordt vervolgens met het bestuurd afgestemd en het plan wordt waar nodig aangepast. Na de afstemming met de werkgroep zijn we beter in staat om een realistische deadline af te geven wanneer het plan gereed is en kan worden gedeeld met de leden.
   
 • Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente Goirle een opwaarderingsonderzoek naar het gehele sportpark van de Wildenberg uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de huidige veldcapaciteit en kwaliteit van de velden en accommodaties van sportverenigingen (voetbal, hockey en handbal). We dienen de exacte uitkomsten nog te ontvangen van de gemeente. Een eerste bevinding hierbij is dat VOAB een tekort heeft aan (trainings)velden.
   
 • Het bestuur van VOAB ziet in dat het zeer wenselijk is dat sportief gezien er een 2e kunstgrasveld dient te worden aangelegd. Trainingen en wedstrijden op natuurgras worden gedurende het seizoen te vaak afgelast. Dit komt mede door de overbelasting van de natuurgrasvelden. De vraag is echter hoe een 2e kunstgrasveld gefinancierd kan worden. Zeker met de huidige financiële positie van VOAB. De gemeente dient nog terug te koppelen of en hoe ze het aanleggen van een 2e kunstgrasveld eventueel kunnen voorfinancieren. Op de achtergrond zijn we ook aan het kijken naar alternatieven om dit veld zelf te kunnen financieren. Zodra we hier nieuws over hebben laten we het jullie weten.

 • De verlichting op alle velden wordt de komende maanden vervangen met nieuwe ledlampen waarbij de verlichting op afstand digitaal kan worden bestuurd door middel van een tablet.
   
 • De laatste dag dat er getraind kan worden, is zondag 14 juni. In het weekend van 20 juni dienen alle trainingsmaterialen, teamtassen met kleding en ballen te worden ingeleverd. 
   
 • Op dit moment is er nog veel onduidelijk hoe het voetballen er na de zomerstop uit komt te zien. We weten nu bijvoorbeeld nog niet of en hoe de KNVB competitie na de zomerstop weer gaat starten, of het clubhuis dan open mag en er toeschouwers op het complex zijn toegestaan.  Zodra we hier meer over weten zullen we jullie updaten.
   
 • De afdeling jeugd is het dit moment drukdoende met de indelingen van jeugdteams voor het nieuwe seizoen. Deze indelingen worden uiterlijk begin juni gepubliceerd op de VOAB website. Indien daar vragen over mochten zijn, kan je die stellen bij de afdeling jeugd.

 • Tot slot zijn we bezig met het updaten van de statuten van de sv VOAB en het Huishoudelijk Reglement. Het eerste concept wordt medio juni verwacht. Het gaat dan eerst naar de notaris om te beoordelen of iets niet in strijd is met enigerlei wetsbepalingen. Vervolgens wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV medio oktober.

 

We hopen jullie met deze info naar genoegen te hebben ingelicht.

 

Bestuur sv VOAB