coronamaatregelen

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen zijn ten minste tot en met 19 dec de onderstaande regels bij VOAB van kracht;

 • Trainingen en wedstrijden zijn door de aanscherpingen van de coronamaatregelen vanaf zondag 28 november na 17.00 uur niet meer toegestaan. 

 • Het moge duidelijk zijn dat het in verband met school- en/of werkverplichtingen van de spelers  en trainers een onmogelijke opgave is om alle teams doordeweeks te laten trainen voor  17 uur. We willen geen teams teleurstellen door niet te kunnen trainen voor 17 uur doordat hun trainer niet beschikbaar is of spelers verhinderd zijn en hebben daarom ook besloten tot nader order helemaal geen trainingen te laten plaatsvinden voor alle teams. We vragen hiervoor jullie begrip.

 • Het complex van VOAB (en dus ook clubhuis) is doordeweeks dicht en er wordt niet getraind, ook niet voor 17 uur omdat we dit niet voor alle teams kunnen faciliteren.

 • Het clubhuis is op zaterdag en zondag geopend tot en met 17 uur.

 • Voor de spelers en de staf van de pupillenteams (Onder 12 en lager, zowel thuis- als uitteams) zijn de kleedkamers/douchegelegenheden ***niet toegankelijk***.

 • Voor de team vanaf Onder 13 stellen wij een kleedkamer beschikbaar.

 • Er is geen publiek meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Dit betekent in de praktijk dat alleen de voetballers zelf en vrijwilligers in functie tijdens trainingen en wedstrijden op het sportpark aanwezig mogen zijn. Daaronder vallen de trainers, leiders, (assistent-)scheidsrechters, kantinevrijwilligers, QR-controleurs en bestuursleden van dienst.

 • Rijdende ouders van bezoekende verenigingen mogen op het sportpark aanwezig zijn. In zijn algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken voor zover dat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.

 • Er vind controle plaats op de QR code bij het betreden van het clubhuis.

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Per 28 november geldt die 1,5 meter afstandsregel wél in deze CTB-plichtige ruimtes. Bij verplaatsing in die ruimtes geldt dan bovendien de mondkapjesplicht.

Verder blijven de basisregels onverminderd gelden, ook als u gevaccineerd bent;

 • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;

 • Houd 1,5 meter afstand;

 • Was vaak uw handen;

 • Hoest en nies in uw elleboog;

 • Schud geen handen;

 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

 

Competitievervolg;

A-categorie (prestatieve competities)

Er is geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Na het Kamerdebat, beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

B-categorie (recreatieve competities)

Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Na het Kamerdebat én het advies van het VMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden.