Overschrijvingen

M.i.v. 16 maart 2016 is een overschrijvingsformulier niet meer van toepassing (overschrijvingen gaan voortaan digitaal tussen beide clubs), tijdig afmelden bij je oude club en aanmelden bij je nieuwe club is voldoende.

Overschrijving naar een andere vereniging is gedurende het seizoen voor recreatieve spelers (B – categorie) éénmaal mogelijk. Voor prestatieve spelers (A –categorie) wordt dit door de K.N.V.B. slechts toegestaan na afloop van de competitie, waarbij 15 juni als uiterste datum van overschrijving geldt.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de ledenadministratie, Ton van Gils, Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle, ledenadministratie@voab.nl

Wij wensen u een prettige voetbaltijd toe bij onze vereniging.

Het bestuur van S.V.  V.O.A.B.

Sponsors