Wijzigingen en opzeggen

Wijzigingen van gegevens

Wijziging van adres, telefoonnummer, 06 nummer, mailadres of bankrekeningnummer voor incasso  kunnen worden doorgegeven middels een e-mail naar ledenadministratie@voab.nl, u ontvangt een bevestigingsmail van de doorgevoerde wijziging.

Wijziging van adres, telefoonnummer of 06-nummer kun je ook zelf doorgeven via app voetbal.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De opzegging van u of uw kind moet schriftelijk, bij voorkeur via e-mail aan ledenadministratie@voab.nl te worden ingezonden en wel uiterlijk vóór 1 juni.
U ontvangt van de opzegging een bevestiging via e-mail. Schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk met een brief aan:

Ledenadministratie S.V. V.O.A.B. , Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle

Bij niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van de S.V. V.O.A.B.

Sponsors