Verplaatsen wedstrijden:

Tot 8 dagen voor wedstrijd kan aanvangstijd worden aangepast; Voor standaardteams (1e elftal) en divisie voetbal gelden andere regels (raadpleeg de wedstrijdsecretaris)

 • Categorie A:
  (Nieuw) De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld zijn of een aantal dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum; voor meer informatie graag de wedstrijdsecretaris raadplegen.
 • Categorie B: Wedstrijden in de periode 21-9-19 t/m 31-12-2019 mogen verplaatst worden in onderling overleg maar moeten uiterlijk 31-01-2020 gespeeld zijn. Wedstrijden in de periode 01-01-20 t/m 01-06-2020 mogen verplaatst worden in onderling overleg maar moeten uiterlijk 22-06-2019 gespeeld zijn.
 • Bekerwedstrijden kunnen verplaatst worden maar dienen uiterlijk 19-09-2019 gespeeld te zijn.

Snipperdagen:

 • Uiterste datum snipperdag is weekend 7/8 maart 2020
 • Alleen mogelijk in categorie B
 • Dient uiterlijk op dinsdag om 12:00 bij de KNVB bekend te zijn
 • In onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet als een snipperdag.
 • Ieder team heeft recht op 1 snipperdag

Tegenstander werkt niet mee en er is geen mogelijkheid tot snipperdag:

 • Wanneer een tegenstander niet meer werkt aan verplaatsing en er geen snipperdag meer is (of snipperdag kan niet ingezet worden omdat het na dinsdag 12 uur is) dan zijn we verplicht een team te sturen. Indien er geen team op komt draven dan zal V.O.A.B. een boete ontvangen van de KNVB.
 • In het uiterste geval zullen wij een wedstrijd met minder spelers aanvangen om de boete te voorkomen (bijvoorbeeld 10 tegen 11)

Spelers lenen van andere teams:

 • Het benaderen van andere teams voor aanvulling is toegestaan. Meldt altijd even bij de coordinator welke speler waar meedoet.
  Lukt het je zelf niet om aanvulling te regelen, schakel dan de coordinator in.
 • Hou met het lenen van de spelers wel rekening dat er eerst gekeken wordt in teams rondom je eigen team (dus niet gelijk bij een leeftijdscategorie hoger of bij een selectieteam).
 • De Coordinator mag ten allen tijde ingrijpen wanneer hij het niet eens is met de geregelde aanvulling. Uiteraard geeft hij hier dan tekst en uitleg over.  

Afgelastingen:

Gebruikers van de Voetbal.nl-app ontvangen bij een afgelasting een push-notificatie over de wedstrijd die je volgt. 

 • Werkwijze afgelasting:
  De velden worden volgens de regels van de KNVB gekeurd op de dag van de wedstrijd. Alleen in zeer extreme gevallen wordt hiervan afgeweken.
 • Algehele afgelasting:
  De KNVB vermeldt de afgelasting op sportlink, voetbal.nl en teletekst (pagina 603, district Zuid 1, categorie B; als kruisje dan afgelasting). Tevens wordt de afgelasting op de website van VOAB vermeld. Het wedstrijdsecretariaat wordt op de hoogte gesteld van afgelasting.
 • Afgelasting van thuiswedstrijden:
  De afgelasting wordt op de website van VOAB, sportlink en voetbal.nl vermeld. De tegenstander wordt hiervan telefonisch door het wedstrijdsecretariaat op de hoogte gebracht. Het is niet de bedoeling dat spelers en/of ouders naar het clubhuis van VOAB bellen om te informeren of de thuiswedstrijd doorgaat.
 • Afgelasting van uitwedstrijden:
  Het wedstrijdsecretariaat van VOAB wordt door de desbetreffende vereniging ingelicht over de afgelasting. De afgelasting wordt op de website van VOAB, sportlink en voetbal.nl vermeld. Het is niet de bedoeling dat spelers en/of ouders naar het clubhuis van VOAB of de club waar gespeeld wordt, bellen met de vraag of de wedstrijd doorgaat.

Extreme hitte of kou:

Bij extreme hitte of extreme kou kan de thuisspelende vereniging zelf bepalen of de wedstrijden van de JO11 en jonger worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. Afgelasting moet uiterlijk plaatsvinden een dag voorafgaand aan de wedstrijden. Geef dit dan wel de eerste werkdag daaropvolgend door aan het betreffende steunpunt. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij extreme hitte of extreme kou alleen worden afgelast na overleg met de competitieleider van het betreffende KNVB- steunpunt, dan wel met de competitieplanner landelijke competities van de KNVB. 

Spelerspassen:

Vanaf JO13 zijn er spelerspassen nodig. VOAB zal hiervoor zorgdragen door gebruik te maken van de gemaakte spelerfoto's. Het kan zijn dat er na verloop van tijd nieuwe foto's nodig zijn.

Leeftijdsdispensatie veld Categorie A:

Dispensatie in categorie A is sinds het seizoen 2019/2020 mogelijk.
De KNVB biedt vanaf het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.
Deze aanvragen dienen voor het seizoen al gedaan te worden en zijn dit jaar niet van toepassing voor onze club.

Leeftijdsdispensatie veld Catergorie B:

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan.
Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen.
Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn.
In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.

Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd bij het steunpunt. Het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) voert de controle uit, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden.

Competitie         Spelvorm            geboortejaar     Aantal dispensatiespelers

JO8                        6x6                         2011                     In alle klassen maximaal 1 per team

JO9                        6x6                         2010                     In alle klassen maximaal 1 per team

JO10                      6x6                         2009                     In alle klassen maximaal 1 per team

JO11                      8x8                         2008                     In alle klassen maximaal 2 per team

JO12                      8x8                         2007                     In alle klassen maximaal 2 per team

JO13                      11x11                    2006                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO14                      11x11                    2005                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO15                      11x11                    2004                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO16                      11x11                    2003                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO17                      11x11                    2002                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO18                      11x11                    2001                      In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO19                      11x11                    2000                     In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team