Aan Lijst Riel Goirle
t.a.v. de heer Mark Verhoeven

Goirle, vrijdag 15 april 2022

Betreft: Felicitaties en aandacht voor sport in Goirle

Beste Mark,

Graag wil ik je van harte feliciteren met jouw verkiezing als gemeenteraadslid in Goirle. Voor
jou en alle andere gekozen raadsleden ligt er de uitdaging om Goirle nu en in de toekomst
de goede richting te geven. S.V. VOAB ziet graag veel ruimte voor sport, verenigingsleven en
verbinding tussen inwoners van Goirle. Bovendien vragen we om een snelle en
doortastende aanpak om de problemen aan te pakken en kansen te grijpen.
VOAB is de grootste sportvereniging van Goirle en blijft nog altijd groeien. Inmiddels zijn er
meer dan 1.300 leden uit alle lagen van de samenleving. Ongeveer twee derde daarvan
behoort tot de jeugd. VOAB groeit snel, zowel in vrouwenvoetbal, maar zeker ook in de
nieuwe vormen als 35+, 45+ en wandelvoetbal. Een leven lang VOAB is een belangrijk
uitgangspunt van onze club, wat ook van toepassing is op de gemeente Goirle. Niet alleen
als voetballer, maar zeker ook als vrijwilliger en toeschouwer. Op een gemiddelde zaterdag
komen er tussen de twee en drieduizend (spelers, ouders, opa’s en oma’s) bezoekers op ons
sportpark. Dit zorgt voor een enorme sociale binding en beleving binnen de gemeente
Goirle. Wij zijn feitelijk met afstand de grootste vereniging met de meeste impact. Naar
verhouding hebben wij echter magere faciliteiten. Zeker als ook de gemeentelijke begroting
beschouwd wordt en hoeveel geld naar VOAB toegaat. Tegelijkertijd wil de gemeente Goirle
nadrukkelijk wel als sportminnende en stimulerende gemeente bekend staan. Wij pleiten
ervoor om die ambities meer samen te laten gaan. Zeker ook vanuit de opdracht die de
gemeenteraad heeft gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders om te
komen tot een masterplan voor het sportpark en het vaststellen van beleidsuitgangspunten
daarvoor. Op die vaststelling wachten wij nog altijd.


VOAB denkt de komende jaren daarom graag mee over de invulling van het beleid in Goirle
voor de komende jaren. Sport kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren binnen alle
beleidsdomeinen van onze gemeente. Sport is een plek waar je welkom bent en je thuis kan
voelen. We laten je graag zien hoe onze vereniging kan bijdragen binnen het sociaal,
economisch en ruimtelijk domein van de gemeente.


• Sociaal. Sporten draagt bij aan de gezondheid, vitaliteit en welzijn van inwoners
binnen Goirle en Riel. Sport is bij uitstek een plek waar je welkom bent en je je thuis
kan voelen. VOAB kan, net als andere sportaanbieders, een grote rol spelen in de
verbinding tussen inwoners, en een nog veel grotere rol spelen voor een gezonde
jeugd, en inclusievere samenleving en een gezonde en vitale levensstijl. VOAB laat al
jaren zien een actieve bijdrage te willen en kunnen leveren.
• Economie. De kracht van sport kan daarvoor ook worden ingezet voor de
economische ontwikkeling van Goirle. Sport zorgt voor meer bezoekers, het draagt
bij aan een vitaal en energiek profiel. Zet hiervoor in op inspirerende
sportevenementen, aantrekkelijke competities en een verantwoorde omgeving voor
talentvolle sporters. Zo heeft VOAB de afgelopen jaren vele spelers opgeleid, die
naar een betaald voetbalorganisatie zijn vertrokken. Ook hebben we vele
evenementen voor jong en oud met als voorbeeld de internationale Joris
Mathijsencup. Voeg daaraantoe dat VOAB vele sponsors heeft en een sponsoravond,
waar ondernemers uit voornamelijk Goirle samenkomen. De kracht van
ondernemend Goirle.
• Ruimtelijk. Wij hopen dat je bij deze keuzes in het ruimtelijk domein ook de kracht
van sport ziet. Immers, een omgeving die uitnodigt om te bewegen is een
aantrekkelijke leefomgeving en stimuleert de gezondheid van onze inwoners.
Een zeer belangrijke uitdaging voor alle Goirlese sportclubs, en zeker ook VOAB, is de
kwaliteit van de accommodaties. Hier moeten slagen worden gemaakt, ook qua
verduurzaming. Voor VOAB geldt dat de capaciteit van de accommodatie niet meer voldoet
aan de normen van de KNVB en er fors geïnvesteerd moet worden om de kwaliteit op orde
te krijgen. Daarover zijn we reeds lange tijd op ambtelijk niveau in gesprek met de
gemeente. Dat zijn goede gesprekken, altijd op basis van consensus en rekening houdend
met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gemeente Goirle. Maar door deze
constructieve en minder eisende houding onzerzijds en de vele politieke wisselingen bij de
gemeente Goirle anderzijds, komt VOAB hierdoor op meerdere vlakken ernstig in de
problemen. Het is hoog tijd dat er stappen worden gezet.
Volgens de KNVB-normen heeft VOAB op dit moment al zes wedstrijdvelden en vier
trainingsvelden nodig (met de verwachte groei zelfs nog meer). Volgens die normen kan een
natuurgrasveld maar voor één doel worden ingezet: wedstrijden of trainen. Een
kunstgrasveld kan voor beiden worden gebruikt. VOAB heeft nu één kunstgrasveld, dat nog
maar één seizoen gebruikt mag worden; het is eigenlijk al op en versleten. Daarnaast heeft
VOAB vier natuurgrasvelden voor wedstrijden en in totaal twee trainingsvelden, verdeeld
over twee 0,8 velden en een 0,4 veld. Een simpele rekensom leert dat VOAB zowel een
wedstrijd- als trainingsveld te kort komt. Niet alleen moet het bestaande kunstgrasveld
worden vervangen, maar een extra kunstgrasveld is ook hard nodig, omdat de trainings- en
wedstrijdcapaciteit te beperkt is.


Daarnaast is het sportpark sterk aan het verouderen en verloederen. Hekken zijn kapot,
opstallen (kleedkamers en bijbehorende voorzieningen) zijn verouderd en er is veel overlast
van achterblijvend afval, gesloopte sportmaterialen en personen die die velden bij VOAB en
andere verenigingen kapot maken, terwijl wij juist iedereen welkom willen heten op ons
sportpark met respect voor de eigendommen. Dit vraagt dringend een doortastende
aanpak, waarover wij weliswaar goed in gesprek zijn met de gemeente, maar waar de tijd in
het nadeel van al onze leden wegtikt. Waar VOAB vooropliep, is de club ingehaald door
anderen in de omgeving. Niet sportief, maar wel voor wat betreft de faciliteiten. Uitstel van
besluitvorming is niet meer mogelijk. Spijkers met koppen, die moeten geslagen worden.
Wij vragen je dan ook dringend om de kracht van sport in Goirle te benutten. Wij gaan daar
graag over in gesprek. We hopen dat sport de aandacht krijgt die het verdient in het
aankomende coalitieakkoord en collegeprogramma. Investeren in sport en bewegen is
namelijk investeren in een energieke en gezonde gemeente. Begin daarbij bij de
voorzieningen, zoals hierboven weergegeven. Dat vraagt om een masterplan met ruimte
voor groei en ontwikkeling vanuit een stevige basis.

Met sportieve groet,


Namens het bestuur van S.V. VOAB,
Arnoud Strijbis
Voorzitter S.V. VOAB | voorzitter@voab.nl | (06)46133286