Vanaf komend seizoen zal Mattijs Baelemans de rol van opleidingscoördinator
010-015 op zich gaan nemen. De laatste jaren heeft Mattijs ervaring opgedaan
als jeugdselectietrainer van de 013-1 en de KNVB-cursus met succes afgerond.
Daarnaast is Mattijs actief geweest binnen De Willem II Vooropleiding en op dit
moment werkzaam als docent in het basisonderwijs.

In de rol van opleidingscoördinator gaat Mattijs aan de slag met:

• Het ontwikkelen en implementeren van een opleidingsplan (‘leerlijn’)

• Het ontwikkelen / coachen van trainers (o10-o15, dus 6 trainers)

• Het beoordelen van trainers (2 keer per seizoen, via volgsysteem)

• Het aanreiken van oefenstof per leeftijdscategorie (ook de lagere teams)

• Mede vorm geven aan het selectiebeleid

• Lid van de TC, deelname aan de TC-vergaderingen

De TC van VOAB gaat ervan uit, dat de rol van Mattijs een mooie bijdrage gaat leveren aan het gestructureerd en met plezier opleiden van jeugdspelers.

 

TC VOAB