Contributiebijdragen

Met ingang van 1 januari 2019:

Seniorleden                                                € 208,-- per jaar 

Selectiespelers VOAB 1 en 2                        € 239,-- per jaar

JO13 t.m. JO19                                          € 181,-- per jaar 

Selectiespelers JO14, JO15, JO17 en JO19   € 200,-- per jaar

JO8, JO9,JO10,JO11 en JO12                      € 176,-- per jaar

JO6 en JO7 (minipupil)                               €  69,-- per jaar

(Jeugd) trainingslid                                    €  69,-- per jaar

Rustende leden                                          €  66,-- per jaar

Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,00 inschrijf- en aanmeldingskosten. 

 

Euro-incasso


S.V. V.O.A.B. incasseert de contributie voor het lidmaatschap met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons incassant ID is: NL46ZZZ180170230000

Uw machtigingskenmerk: dit is het relatienummer bij de KNVB

Omschrijving: Contributie SV VOAB en betreffende periode

 

Betalingstermijnen

Wij schrijven dit halfjaarlijkse bedrag op eind juni en eind december van uw rekening af.

 

Heeft u vragen over deze incasso? Neem dan contact op met penningmeester Janôt Embregts, penningmeester@voab.nl