Contributiebijdragen

Met ingang van 1 juli 2022:

Seniorleden€ 226,-- per jaar
Selectiespelers senioren VOAB 1 en 2€ 260,-- per jaar
Senioren 18+, 30+, 35+ en 45+ op vrijdagavond€   83,-- per jaar
Jeugdleden bovenbouw JO13 t.m. JO19€ 197,-- per jaar
Selectiespelers bovenbouw JO13, JO14, JO15, JO16, JO17 en JO19€ 218,-- per jaar
Jeugdleden onderbouw JO8 t.m. JO12€ 192,-- per jaar
Selectiespelers onderbouw JO10, JO11 en JO12€ 213,-- per jaar
Jeugdleden (minipupil) JO6 en JO7 € 72,-- per jaar
(Jeugd) trainingslid € 69,-- per jaar
Rustende leden € 66,-- per jaar

 

Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,00 inschrijf- en aanmeldingskosten. 

 

Euro-incasso


S.V. V.O.A.B. incasseert de contributie voor het lidmaatschap met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons incassant ID is: NL46ZZZ180170230000

Uw machtigingskenmerk: dit is het relatienummer bij de KNVB

Omschrijving: Contributie SV VOAB en betreffende periode

 

Betalingstermijnen

Wij schrijven dit halfjaarlijkse bedrag op eind juni en eind december van uw rekening af.

Heeft u vragen over deze incasso? Neem dan contact op met penningmeester Janôt Embregts, penningmeester@voab.nl