Lid worden

Wil je lid worden van S.V. V.O.A.B. Dat kan. Graag zelfs.

Je kunt je aanmelden via het digitaal aanmeldingsformulier: Digitaal aanmeldingsformulier

Let wel!! een aanmelding betekent nog niet meteen dat je ook in een team geplaatst wordt. Dat bekijken we in overleg met de betreffende leeftijdscoördinator.

Ledenadministrateur Ton van Gils

Wilteindstraat 8
5051 SN Goirle
E-mail: ledenadministratie@voab.nl


1. Aanmelden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door een volledig digitaal ingevuld aanmeldingsformulier.

Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail van je aanmelding. Indien het nieuwe lid jonger dan 16 is ontvangt de ouder een e- mail waarmee aanmelding van het kind moet worden bevestigd. Zonder die bevestiging kan de ledenadministrateur de aanmelding niet afronden.

Na afronding wordt het digitaal aanmeldingsformulier door de ledenadministrateur doorgestuurd aan leeftijdscoördinator, deze zal contact opnemen of je of je kind ingedeeld wordt in een team (bij sommige leeftijdscategorieën geldt helaas een wachtlijst) de leeftijdscoördinator zal ook informatie verstrekken over trainingstijden, wedstrijden, kleding e.d.

Wil je een keer meetrainen of meer informatie? Dan kun je contact leggen met de leeftijdscoördinator van je leeftijd:

 

2. Verwerken persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing,                                                           
S.V. V.O.A.B. voldoet aan deze AVG, zie hiervoor onze Privacy-policy

Uw persoonsgegevens wordt door S.V. V.O.A.B. uiterst zorgvuldig beheerd en worden verwerkt en opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.

Met uw inschrijving geeft u toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten

S.V. V.O.A.B. draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en gaat hier zorgvuldig mee om op basis van de hiervoor geldende regelgeving.
Wij vertrekken gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.   

 

3. Foto’s en video’s

S.V. V.O.A.B. maakt gebruik van eigen fotografen die met regelmaat foto's en video's maken van onze teams en (voetballende) leden. Deze foto's en video's worden gebruikt voor eigen gebruik en publicatie op onze website en (social) media. Met uw inschrijving gaat u akkoord met het gebruik en publicatie van deze foto’s  en video's door S.V. V.O.A.B. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

 

4. Aansprakelijkheid

De leden van S.V. V.O.A.B. zijn via de K.N.V.B. verzekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid, die ten gevolge van verenigingsactiviteiten kunnen ontstaan.
Aanvaarding van het lidmaatschap houdt automatisch in, dat het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger de vereniging niet aansprakelijk zal stellen voor enigerlei materiële of immateriële schade, die door betreffende verzekering niet wordt vergoed.
De van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden liggen voor elk lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter inzage bij de secretaris. (nog te regelen)

5. Contributieverplichting

De te betalen contributiebijdragen staan vermeld op de website onder “Informatie” Contributiebijdragen

Bij inschrijving zijn inschrijf- en aanmeldkosten verschuldigd van € 25,00 deze worden bij de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd.

Bij aanmelding voor de 16e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van die maand.
Bij aanmelding na de 15e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand.
Een seizoen (=verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daar op volgend. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso van de contributie vindt halfjaarlijks plaats:

eind juni voor de periode 1 juli tot en met 31 december en
eind december voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni
- Voor een automatische incasso vult elk nieuw lid op het aanmeldingsformulier een IBAN-nummer in waarmee de S.V. V.O.A.B. gemachtigd wordt de verschuldigde contributie en inschrijf- en aanmeldingskosten van uw banknummer af te laten afschrijven.

- De kosten van de door de KNVB in rekening gebrachte boetes van door het lid ontvangen gele en rode kaarten worden door S.V. V.O.A.B doorberekend aan het lid, boetes worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Kaarten-schorsingen-en-boetes

 

6. Voetbalkleding

Elk lid van S.V. V.O.A.B.  is verplicht tijdens wedstrijden het originele clubtenue te dragen.

Elk lid ontvangt om de vier jaar een nieuw shirt, voetbalbroek en – sokken.

De shirts blijven eigendom van S.V. V.O.A.B. en worden door het team zelf gewassen.

Na aanmelding ontvangt elk actief voetballend lid een voetbalbroek en een paar voetbalsokken. Bovendien krijgt ieder nieuw lid, jonger dan 12 jaar, een voetbalrugzak. Deze voetbalbroek, - sokken en - rugzak worden eigendom van het nieuwe lid.

Elk nieuw actief lid ontvangt na inschrijving een e-mail waarmee de voetbalbroek, voetbalsokken en eventueel voetbalrugzak kan worden opgehaald bij Wilkin Sports, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg.

Heb je een nieuwe Robey VOAB voetbalbroek, - kousen nodig dan zijn deze te koop bij:

Wilkin Sports - Beter in Sport, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg

Clubleden ontvangen 10% korting op catalogusprijs van Robey artikelen en/of voetbalschoenen.

 

7. KNVB-account

Uitleg over wat is een KNVB-Account

 

8. App Voetbal.nl

Via de app Voetbal.nl (te downloaden via appstore) kan ieder lid, voor kinderen onder 16 jaar de ouder/verzorger, zich met het bij V.O.A.B. in de ledenadministratie bekende e-mailadres aanmelden.

Uitleg registreren en inloggen Voetbal.nl app

Je kunt in deze app de volgende zaken inzien:

 • Programma, standen en uitslagen van jouw teams
 • Persoonlijke- en teamstatistieken
 • Volg de teams van je vrienden en familie
 • Direct op de hoogte van afgelastingen
 • Video’s en foto's van jouw teams
   

Je kunt via deze app ook een aantal zaken zelf aanpassen/wijzigen:

 • Uploaden van foto die wordt gebruikt als spelerspasfoto
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • Zichtbaarheid i.v.m. privacy
 • Ontvangen nieuwsbrief van Voetbal.nl via e-mail
 • Ontvangen aanbiedingen van partners van KNVB of van partijen uit geselecteerde branches.

 

9. App Wedstrijdzaken

Uitleg registreren en inloggen wedstrijdzaken app

Vanaf het seizoen 2017/’18 is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier kan voortaan uitsluitend met de wedstrijdzaken-app gedaan worden.

Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en ook de digitale spelerspas. Wedstrijdofficials kunnen de wedstrijdzaken-app tevens gebruiken voor hun persoonlijke programma (aanstellingen) en bondsofficials kunnen via de app eventueel een afmelding doorgeven, net als via het Official Portal. 

Zie onderstaande link voor verdere informatie:

Informatie over wedstrijdzaken app

Video met uitleg gebruik app. Correct invullen wedstrijdformulier

Sponsors