Lidmaatschap

Wil je lid worden van S.V. V.O.A.B. Dat kan. Graag zelfs.

1. Aanmelden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door een volledig digitaal ingevuld aanmeldingsformulier. Digitaal aanmeldingsformulier

Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail van je aanmelding. Indien het nieuwe lid jonger dan 16 is ontvangt de ouder een e- mail waarmee aanmelding van het kind moet worden bevestigd. Zonder die bevestiging kan de ledenadministrateur de aanmelding niet afronden.

Na afronding wordt het digitaal aanmeldingsformulier door de ledenadministrateur doorgestuurd aan leeftijdscoördinator, deze zal contact opnemen of je of je kind ingedeeld wordt in een team (bij sommige leeftijdscategorieën geldt helaas een wachtlijst) de leeftijdscoördinator zal ook informatie verstrekken over trainingstijden, wedstrijden, kleding e.d.

Wil je een keer meetrainen of meer informatie? Dan kun je contact leggen met de leeftijdscoördinator van je leeftijd:

Coördinator mini's (5 en 6 jaar), Michel van Gurchom, jo7@voab.nl

Coördinator onder 8-9 jaar, Ralf Verhoeven, jo8-9@voab.nl

Coördinator onder 10-11-12 jaar, Mieke de Beer, jo10-11-12@voab.nl

Coördinator onder 13-14-15 jaar, Kevin de Jongh, j013-14-15@voab.nl

Coördinator onder 16-17-19 jaar, Marc de Brouwer, jo16-17-19@voab.nl

Meisjes en dames, Patrick Damen en Peer de Ronde, meiden@voab.nl

Senioren heren en heren 18+, 30+,35+ en 45+, Marc de Brouwer, jo16-17-19@voab.nl

 

2. Verwerken persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing,S.V. V.O.A.B. voldoet aan deze AVG, zie hiervoor onze Privacy-policy

Uw persoonsgegevens wordt door S.V. V.O.A.B. uiterst zorgvuldig beheerd en worden verwerkt en opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.

Met uw inschrijving geeft u toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten

S.V. V.O.A.B. draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en gaat hier zorgvuldig me om op basis van de hiervoor geldende regelgeving.
Wij vertrekken gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

3. Foto’s en video’s

Foto's en video's

S.V. V.O.A.B. maakt gebruik van eigen fotografen die met regelmaat foto's en video's maken van onze teams en (voetballende) leden. Deze foto's en video's worden gebruikt voor eigen gebruik en publicatie op onze website en (social) media. Met uw inschrijving gaat u akkoord met het gebruik en publicatie van deze foto's en video's door S.V. V.O.A.B.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

4. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De leden van S.V. V.O.A.B. zijn via de K.N.V.B. verzekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid, die ten gevolge van verenigingsactiviteiten kunnen ontstaan.
Aanvaarding van het lidmaatschap houdt automatisch in, dat het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger de vereniging niet aansprakelijk zal stellen voor enigerlei materiële of immateriële schade, die door betreffende verzekering niet wordt vergoed.
De van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden liggen voor elk lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter inzage bij de secretaris.

5. Contributieverplichting

Contributieverplichting

De te betalen contributiebijdragen staan vermeld op de website onder "Informatie" contributiebijdragen

Bij inschrijving zijn inschrijf- en aanmeldkosten verschuldigd van € 25,00 deze worden bij de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd.

Bij aanmelding voor de 16e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van die maand.
Bij aanmelding na de 15e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand.
Een seizoen (=verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daar op volgend.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso van de contributie vindt halfjaarlijks plaats:

  1. eind juni voor de periode 1 juli tot en met 31 december en
  2. eind december voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Voor een automatische incasso vult elk nieuw lid op het aanmeldingsformulier een IBAN-nummer in waarmee de S.V. V.O.A.B. gemachtigd wordt de verschuldigde contributie en inschrijf- en aanmeldingskosten van uw banknummer af te laten afschrijven.

- De kosten van de door de KNVB in rekening gebrachte boetes van door het lid ontvangen gele en rode kaarten worden door S.V. V.O.A.B doorberekend aan het lid, boetes worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Kaarten, schorsingen en boetes

6. Voetbalkleding

Voetbalkleding

Elk lid van S.V. V.O.A.B.  is verplicht tijdens wedstrijden het originele clubtenue te dragen.

Elk lid ontvangt om de vier jaar een nieuw shirt, voetbalbroek en – sokken.

De shirts blijven eigendom van S.V. V.O.A.B. en worden door het team zelf gewassen.

Na aanmelding ontvangt elk actief voetballend lid een voetbalbroek en een paar voetbalsokken. Bovendien krijgt ieder nieuw lid, jonger dan 12 jaar, een voetbalrugzak. Deze voetbalbroek, - sokken en - rugzak worden eigendom van het nieuwe lid.

Elk nieuw actief lid ontvangt na inschrijving een e-mail waarmee de voetbalbroek, voetbalsokken en eventueel voetbalrugzak kan worden opgehaald bij Wilkin Sports, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg.

Heb je een nieuwe Robey VOAB voetbalbroek, - kousen nodig dan zijn deze te koop bij:

Wilkin Sports - Beter in Sport, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg

Clubleden ontvangen 10% korting op catalogusprijs van Robey artikelen en/of voetbalschoenen.

 

7. Het KNVB account

Met een KNVB Account kun je inloggen op een groot aantal websites en apps van de KNVB.

Bij het inloggen heb je een gebruikersnaam - dit is altijd je e-mailadres - en wachtwoord nodig.

Zowel KNVB-leden als niet KNVB-leden kunnen een account maken. De meeste apps en websites zijn speciaal voor KNVB-leden,

maar bijvoorbeeld voetbal.nl (app en website) is zowel voor leden als niet-leden, de zogenaamde toeschouwers.

 

Toelichting op het KNVB account.

8. Voetbal.nl app

Voetbal.nl app

Via de Voetbal.nl app (te downloaden via appstore) kan ieder lid, voor kinderen onder 16 jaar de ouder/verzorger, zich met het bij V.O.A.B. in de ledenadministratie bekende e-mailadres aanmeld

Uitleg registreren en inloggen Voetbal.nl app

Je kunt in deze app de volgende zaken inzien:

Programma, standen en uitslagen van jouw teams
Persoonlijke- en team Volgstatistieken
de teams van je vrienden en familie
Direct op de hoogte van afgelastingen
Video's en foto's van jouw teams

Je kunt via deze app ook een aantal zaken zelf aanpassen/wijzigen:

Uploaden van foto die wordt gebruikt als spelerspasfoto
Adresgegevens
Telefoonnummer
Mobielnummer
Zichtbaarheid i.v.m. privacy
Ontvangen nieuwsbrief van Voetbal.nl via e-mail
Ontvangen aanbiedingen van partners van KNVB of van partijen uit geselecteerde branches.

9. Wedstrijdzaken app

Wedstrijdzaken App

Uitleg registreren en inloggen wedstrijdzaken app:

Wedstrijdzaken is in opdracht van de KNVB door Sportlink gemaakt voor het vastleggen van het digitale wedstrijdformulier voor veldvoetbalwedstrijden.

Ieder KNVB-lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen.

Voor het invullen van het wedstrijdformulier kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van deze wedstrijdzaken-app.

De digitale spelerspas is ook in de app terug te vinden.

 

Zie onderstaande link voor verdere informatie:

Informatie over wedstrijdzaken app

10. Wijzigingen van gegevens en opzeggen lidmaatschap

Wijziging van adres, telefoonnummer, 06 nummer, mailadres of bankrekeningnummer voor incasso kunnen worden doorgegeven middels een e-mail naar ledenadministratie@voab.nl, u ontvangt een bevestigingsmail van de doorgevoerde wijziging.

Wijziging van adres, telefoonnummer of 06-nummer kun je ook zelf doorgeven via app voetbal.nl.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De opzegging van u of uw kind moet schriftelijk, bij voorkeur via e-mail aan ledenadministratie@voab.nl te worden ingezonden en wel uiterlijk vóór 1 juni.
U ontvangt van de opzegging een bevestiging via e-mail. Schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk met een brief aan:

Ledenadministratie S.V. V.O.A.B. , Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle

Bij niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van de S.V. V.O.A.B.

11. Overschrijvingen

Overschrijvingen

Overschrijvingen gaan digitaal tussen beide clubs, tijdig afmelden bij je oude club en aanmelden bij je nieuwe club is voldoende.

Overschrijving naar een andere vereniging is gedurende het seizoen voor recreatieve spelers (B – categorie) éénmaal mogelijk.

Voor prestatieve spelers (A –categorie) wordt dit door de K.N.V.B. slechts toegestaan na afloop van de competitie, waarbij 15 juni als uiterste datum van overschrijving geldt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de ledenadministratie, Ton van Gils, Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle, ledenadministratie@voab.nl

 

Sponsors