Terug naar overzicht
Vervanging kunstgras start op 15 april
12-04-2024
Vereniging
Vervanging kunstgras start op 15 april


Afgelopen week kwam het nieuws dat de vervanging van de toplaag van ons kunstgrasveld definitief start op maandag 15 april 2024. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente opdracht gegund aan Finovi. De werkzaamheden beginnen al over een aantal dagen. Dit betekent dat vanaf 15 april veld 1 een aantal (maximaal drie) weken niet gebruikt mag worden. In die periode moeten we dus improviseren met trainingen en wedstrijden, waarvoor we ieders begrip vragen en nodig hebben. We zullen daar zo goed en tijdig mogelijk over communiceren. Gelukkig hebben we daarna wel een nieuw veld, dat voldoet aan alle eisen die nu aan kunstgrasvelden worden gesteld. Ook worden er maatregelen genomen om te zorgen dat de ‘natural infill’, oftewel de (natuurlijke) korrels tussen het kunstgras, niet buiten het veld komen. Daarom zullen alle reclameborden van het veld worden gehaald, en later weer worden teruggehangen. Als er mensen zijn die daarbij willen helpen, laat het ons vooral weten!
De gemeenteraad heeft afgelopen week het meerjarenonderhouds- en investeringsprogramma vastgesteld, wat een basis vormt voor de komende jaren. Met de gemeente zijn we verder in gesprek over andere noodzakelijke en gewenste aanpassingen op het sportpark. Wij ervaren dit als constructief; stap voor stap worden er zaken aangepakt. Zo zijn er afgelopen week bij veld 4 nieuwe bomen gepland aan de zijde van de Spoorbaan en is de stabiliteit van de lichtmasten gecontroleerd. Wij spreken als club verder met de gemeente over verdere stappen om het sportpark weer aan de eisen en de wensen van 2024 te laten voldoen. Meerdere gesprekken staan de komende tijd gepland, waarover we u op de hoogte zullen houden. Heeft u vragen of ideeën, laat het ons vooral weten.
Arnoud Strijbis
Voorzitter SV VOAB