Beste spelers, ouders en verzorgers,

Volgens de uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan zijn de teamsamenstellingen voor volgend seizoen gemaakt. De selectieteams zijn samengesteld door de trainers van de betreffende teams. Het 2e team in iedere leeftijdscategorie is samengesteld uit spelers die het 1e team net niet hebben gehaald. De niet-selectie-teams zijn samengesteld door de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën.

De teams zijn samengesteld op basis van kwaliteit, speler-volgsysteem, interne scouting en vooral eigen waarneming van de trainers en de coördinatoren. Bij de samenstelling van de niet-selectieteams speelt bovendien de sociale cohesie een belangrijke rol.

Er is geprobeerd iedereen zo in te delen, dat hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt. Dit met als doel dat iedere jeugdspeler zich met plezier op zijn/haar eigen niveau kan blijven door ontwikkelen. Er wordt ieder jaar opnieuw gekeken naar de selectieteams en er is geen garantie dat je daar altijd in blijft spelen.

De 19-1 begint met 18 spelers, waarvan er in de loop van september nog 2 af zullen vallen. De trainer van dit team is nieuw bij de club en heeft nog geen goed beeld kunnen krijgen van alle spelers. Bovendien is het rechtvaardig naar de spelers zelf.

Een verandering t.o.v. vorig jaar is dat er weer een 16-1 komt en geen 17-2. In de regio zijn er meer verenigingen die met een 16-1 gaan werken en het is voor de spelers beter om tegen leeftijdgenoten te spelen dan tegen spelers die een jaar ouder zijn. Dit is uiteraard in overleg met de trainers besloten.

Wij beseffen goed dat het maken van keuzes altijd arbitrair is en soms tot teleurstellingen leidt. Het is bij voorbaat onmogelijk om het voor iedereen 100 % naar de zin te maken. Wij staan als TC echter volledig achter de keuzes van de selectietrainers en coördinatoren en hopen dat iedereen vol energie en met veel plezier volgend seizoen in gaat.

Mochten er vragen zijn dan kunnen deze, voor 7 juni a.s., gestuurd worden naar tcjeugd@voab.nl

 

Met sportieve groet,

 

TC en coördinatoren