Na het wegvallen van Kees Pellis als coördinator van de jeugdafdeling is er begin september een nieuwe Technische Commissie Jeugd geformeerd. Deze bestaat uit een achttal leden die vanuit verschillende perspectieven en rollen invulling gaat geven aan haar taken.  Spelplezier en faciliteiten voor alle teams staan hierbij voorop. Het delen van kennis rondom training en coaching evenals communicatie en coördinatie vanuit o.a. leeftijdscoördinatoren spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast wordt de scouting opnieuw gestructureerd en volgt in november de implementatie van een speler-volgsysteem. Hierin kan de ontwikkeling van de spelers van alle teams worden bijgehouden door de trainers / coaches en wordt via de KNVB interessante trainingsstof aangeboden die voor alle teams beschikbaar is. De komende periode wordt er ook gekeken of er aanpassingen nodig zijn in het huidige jeugdbeleid van VOAB. De nieuwe KNVB-opzet heeft impact op de verschillende leeftijdscategorieën en dit vraagt mogelijke wijzigingen op beleidsmatige zaken.

Tevens worden de resultaten van de in 2017 gehouden enquête meegenomen. Opmerkingen & adviezen worden, waar mogelijk, benut om voor al onze jeugdleden een leuke, veilige en verbindende voetbalclub te kunnen zijn.