Gerard van Gils geeft aan het eind van het seizoen het stokje als hoofdtrainer bij VOAB over aan Werner Cools, nu nog trainer bij SARTO. Bij de start van dit seizoen heeft Gerard intern aangegeven nog een seizoen de kar als hoofdtrainer te willen trekken en daarna weer een stapje terug te doen.

De club heeft hem nog wel gepolst of hij door wilde gaan. Hoewel het prima werken is met een goede en ambitieuze spelersgroep en hij er plezier in heeft, besloot Gerard toch om na dit seizoen zijn rol als TC-lid en ondersteuner van de trainers weer op te pakken.

De technische commissie heeft snel en zorgvuldig geschakeld, eerst intern en daarna snel extern, en is blij met Werner Cools een prima trainer aan VOAB te hebben kunnen binden. Een trainer die als speler een VOAB verleden heeft en prima past bij de spelersgroep, staf en club.